Homo Novus 2015

Programma

1 : 1

Dažādi mākslinieki
5. - 13. septembris 15.00-20.00, nams Briāna ielā 13 | Bezmaksas

Latvijas Mākslas akadēmijas Scenogrāfijas nodaļas studentu un absolventu jaundarbu izstāde 1:1 aplūko skolu un izziņu kā procesu, kas nekad nebeidzas.

Darbi

-8
Homo Novus pēc stundām
Jaunā cilvēka cīņa ar vienādojumu 1:1. Kurš kuru?

Laura Jančauska un Krišjānis Elviks
XXX-XXX-XXX. Durvis uz nezināmo
Mākslinieku kopdarbs pēta patiesības tēmu un mūsu izvēli to atklāt, noslēpt vai no tās novērsties.

Paulīne Kalniņa
Aiz skolas
Darba iedvesmas avots ir piezīmes, kas noklāj Briāna ielas nama sienas, un horizonts kā metafora zināšanu apvārsnim.

Nikola Ščadro
Atmiņas process
Atmiņu tīkls mūs saslēdz kolektīvā paradigmā, kas definē realitāti caur laika dimensiju. Atcerēšanās ir kā pierādījums mūsu esībai un piederībai. Vai drīkstam aizmirst, ja nevēlamies nonākt aizmirstībā?

Madara Mela
Tagadne
Tomass Venclova ir teicis: “Mēs neko nezinām, izņemot pagātni. Vienkārši vairāk par ko domāt nav.” Tāpēc jāsper solis atpakaļ, lai tiktu uz priekšu.

Kristina Rezvōhh
Starp sienām
Kā būtu, ja sienas varētu dzirdēt un absorbēt mūsu vārdus, bet cilvēki varētu dzirdēt tām cauri? Kā būtu, ja cilvēki varētu sadzirdēt viens otru?

Toms Jansons
Savienojums

“1:1” ir daļa no scenogrāfijas un teātra telpas programma B13, kas visu festivāla laiku notiek tukšajā skolas ēkā Briāna ielā 13 un aplūko scenogrāfiju kā autonomu un kolektīvu mākslas praksi. B13 ir starptautiskā projekta EMERGENCE aktivitāte, ko atbalsta ES programma “Radošā Eiropa”.

Veidotāji

Autori: -8, Krišjānis Elviks, Laura Jančauska, Toms Jansons, Paulīne Kalniņa, Madara Mela, Kristina Rezvōhh, Nikola Ščadro
Producents: Latvijas Jaunā teātra institūts

Foto: Toms Jansons

5. - 13.

septembris

15.00-20.00

Nams Briāna ielā 13

Bezmaksas

< Atpakaļ uz visām izrādēm